Hematologi > Lymfom

Lymfom

Översikt

Lymfom är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som drabbar lymfoida celler. Cirka 2000 svenskar diagnosticeras varje år med något form av lymfom där den vanligaste formen är någon typ av Non Hodgkins lymfom. Lymfom uppkommer oftast inom det lymfatiska systemet t.ex. i lymfknutor eller tonsillvävnad. Riskfaktorer för att drabbas är bl.a. hög ålder, hereditet och/eller autoimmun sjukdom. Den vanligaste sökorsaken vid lymfom är en eller flera förstorade lymfkörtlar. Lymfomet kan växa i lymfatisk vävnad var som helst i kroppen och kan därför ge olika symptom beroende på lokalisation. Hur behandlingen är upplagd kan variera stort beroende på lymfomtyp.

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Lymfom Filename: Oversikt.html ChapterId: 1695 SectionId: ChapterGroupId: 351