Hematologi > Lymfom

Non-Hodgkins lymfom

Översikt

Definitioner

Etiologi

  • Till stor del okänd etiologi. Finns vissa typer av Non-Hodgkins lymfom som har koppling till celiaki samt HTLV-1 vilket är ett virus som framförallt ses i Japan

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diffust storcelligt B-cellslymfom

Follikulärt lymfom

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Burkitts lymfom

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Lymfom/Non-Hodgkins_lymfom Filename: Etiologi.html ChapterId: 1725 SectionId: ChapterGroupId: 351