Hematologi > Myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi

Akut myeloisk leukemi (AML)

Översikt

Definitioner

  • Akut myeloisk leukemi - Ohämmad delning av myeloiska blaster. En av de vanligaste leukemierna, drabbar huvudsakligen vuxna.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelodysplastiskt_syndrom_och_akut_myeloisk_leukemi/Akut_myeloisk_leukemi__AML_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 1690 SectionId: ChapterGroupId: 350