Hematologi > Myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi

Akut myeloisk leukemi (AML)

Översikt

Akut myeloisk leukemi är en av de vanligaste leukemierna. Sjukdomen drabbar äldre individer och medianåldern är 70 år. Patienterna drabbas av en ohämmad delning av myeloiska blaster, den okontrollerade delningen påverkar mängden av flera celltyper i blodet. Detta leder till symptom i form av bland annat trötthet och allmän sjukdomskänsla och viktnedgång. Kurativt syftande behandling är aktuell för framförallt yngre patienter och patienter äldre än 70 år utan några komplicerande samsjuklighet. Ca. 80% av patienterna under 70 år når komplett remission.

Bra film som beskriver akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL) (9:50 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelodysplastiskt_syndrom_och_akut_myeloisk_leukemi/Akut_myeloisk_leukemi__AML_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1690 SectionId: ChapterGroupId: 350