Hematologi > Myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Översikt

Definitioner

  • [Myelodysplastiskt syndrom - En grupp sjukdomar som orsakar störningar i mognadsprocessen i blod och benmärg, vilket leder till cytopeni (framförallt anemi). Troligtvis på grund av kromosomstörningar i stamceller. Patienter med MDS löper ökad risk att insjukna i akut myeloisk leukemi.]

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Differentialdiagnoser

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelodysplastiskt_syndrom_och_akut_myeloisk_leukemi/Myelodysplastiskt_syndrom__MDS_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 1688 SectionId: ChapterGroupId: 350