Hematologi > Myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Symptombilden kan variera stort beroende på vilken typ av MDS patienten drabbats av. Symptomen blir tydliga när benmärgen inte längre fungerar som den ska:

Diagnostik

Behandling

Differentialdiagnoser

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelodysplastiskt_syndrom_och_akut_myeloisk_leukemi/Myelodysplastiskt_syndrom__MDS_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1688 SectionId: ChapterGroupId: 350