Hematologi > Myelom

Multipelt myelom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Övriga plasmacellssjukdomar

  • Plasmocytom – Solitär välavgränsad lesion av plasmaceller. De flesta av patienterna med denna sjukdom utvecklar multipelt myelom efter mer än 10 år
  • [Benign monoklonal gammopati (MGUS) – Liten M-komponent < 3 g/dl. 20 % av dessa individer utvecklar myelom inom 10-15 år (1-2 % per år). MGUS är med andra ord ett förstadium till myelom]
20% av patienter med MGUS utvecklar myelom inom 10-15 år

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelom/Multipelt_myelom Filename: Ovriga_plasmacellssjukdomar.html ChapterId: 1696 SectionId: ChapterGroupId: 359