Hematologi > Myelom

Multipelt myelom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Övriga plasmacellssjukdomar

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Sjukdomen är progressiv med en medianöverlevnad under kemoterapi på ca. 4,5 år

Negativa prognostiska faktorer

  • Ökad tumörmängd
  • Påverkad blodbildning
  • Högt serumkalcium
  • Stegrat immunoglobulin i urin
  • Kraftigt benengagemang
  • Njursvikt
  • Hög ålder
  • Höga nivåer beta-2-mikroglobulin
  • Lågt serumalbumin
  • Stegrat CRP eller LDH

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Myelom/Multipelt_myelom Filename: Prognos.html ChapterId: 1696 SectionId: ChapterGroupId: 359