Kardiologi > Ateroskleros & arterioskleros

Ateroskleros

Översikt

Ateroskleros orsakas av en progessiv inflammatorisk process i tunica intima i medelstora till stora artärer. Kliniska manifestationer till ateroskleros uppstår tillföljd av kärlförträngning och/eller tromboembolier vilket leder till akut eller kronisk ischemi i drabbad vävnad. Dessa komplikationer orsakar stort lidande och är den bakomliggande orsaken till över 50% av dödsfallen i västvärlden. De viktigaste riskfaktorerna för ateroskleros är hypertoni, rökning och hyperlipidemi (ffa LDL). Genom att tidigt identifiera och behandla riskfaktorer kan utvecklingshastigheten minskas och komplikationer undvikas.

Bra film som förklarar arterioskleros (ateroskleros + arterioloskleros) 11:23 min

Definition

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Ateroskleros_och_arterioskleros/Ateroskleros Filename: Oversikt.html ChapterId: 3019 SectionId: ChapterGroupId: 550