Kardiologi > Digitalis

Digititalis och digitalisintoxikation

Indikationer

Farmakodynamik

Kontraindikationer

Digitalisintoxikation

Etiologi

​​​​​​Symptom

  • Minskad aptit
  • Illamående/kräkning
  • Förvirring
  • Arytmier - AV-block och bradyarytmier är vanligast men nästan alla olika arytmivarianter förekommer

Diagnostik

  • S-digoxin (tas helst innan intag) - Vid 2,6 millimol föreligger digitalisintoxikation men nivåer > 1,2 kan ge intoxikationssymptom vid samtidiga kontraindikationer
  • El-status, TSH/T4
  • EKG

Behandling

  • Sätt ut digitalis
  • Noggrann övervakning på medicinklinik
  • Viktigt att följa elektrolyter!

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Digitalis/Digititalis_och_digitalisintoxikation Filename: Digitalisintoxikation.html ChapterId: 2777 SectionId: ChapterGroupId: 1957