Kardiologi > Endokardit

Endokardit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

  • Profylaktisk antibiotikabehandling ges till riskpatienter före kirurgiska ingrepp i munhåla, svalg, larynx samt luftvägar. Man klassas som riskpatient om man har följande:
    • Klaffprotes
    • Tidigare haft endokardit
    • Komplicerat medfött hjärtfel
    • Främmande material i hjärtat

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Endokardit/Endokardit Filename: Prevention.html ChapterId: 782 SectionId: ChapterGroupId: 149