Kardiologi > Förmaksflimmer & förmaksfladder

Förmaksflimmer (FF)

Definitioner

  • Förmaksflimmer - Supraventrikulär takyarytmi med en förmaksfrekvens mellan 300-600. AV-överledningen är helt oregelbunden och beroende på hur de elektriska signalerna passerar så kan kammarfrekvensen variera. Vid förmaksflimmer är kammarfrekvensen vanligen mellan 100-180 slag per minut och oregelbunden. P-våg saknas alltid.

Bra film om förmaksflimmer (7:31 min)

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Formaksflimmer_och_formaksfladder/Formaksflimmer__FF_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 813 SectionId: ChapterGroupId: 366