Kardiologi > Förmaksflimmer & förmaksfladder

Förmaksflimmer (FF)

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens i Sverige:
    • Totalt: ca 3 %
    • 50-åringar ca 1%
    • 80-åringar ca 15 %
  • Vanligare bland män. Kan förklaras av att män har större hjärtan vilket predisponerar för förmaksflimmer
  • Ca 20-30 % av all stroke orsakas av förmaksflimmer[1]
Förmaksflimmer är den vanligaste takyarytmin och en vanlig orsak till stroke
Stort mörkertal på grund av att många med förmaksflimmer är symptomfria!

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Formaksflimmer_och_formaksfladder/Formaksflimmer__FF_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 813 SectionId: ChapterGroupId: 366