Kardiologi > Hjärtklaffel

Aortainsufficiens

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

När symtom (hjärtsvikt, angina pectoris) uppstår är prognosen dålig om inte kirurgisk behandling utförs. Långtidsöverlevnaden beror, som nämnts ovan, på funktion och storlek av vänster kammare innan operation. Asymtomatiska patienter med med kliniska tecken på kammardysfunktion har även de sämre långtidsöverlevnad jämfört med normalbefolkning.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartklaffel/Aortainsufficiens Filename: Prognos.html ChapterId: 808 SectionId: ChapterGroupId: 395