Kardiologi > Hjärtklaffel

Aortastenos

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

Status

  • Pulsus parvus et tardus – pulsarna kan palperas svaga/små (parvus) och palperas senare än hjärtljudet (tardus).
  • [Strävt systoliskt blåsljud – kan auskulteras över I2 dexter, apex och ljudet fortleds mot karotiderna. Blåsljudet kännetecknas av ett crescendo-decrescendo ("ruter ess", se bild nedan). Ofta svårt att höra andra tonen. Ju senare systoliskt blåsljud desto tätare stenos.]
  • Blodtryck – oftast normalt eller högt men vid hjärtsviktskomplikation är blodtrycket lågt.

Klinisk kemi

  • Hb, el- och njurstatus.
  • Troponin – sekundär ischemi kan förekomma t.ex. till följd av att tät aortastenos minskar hjärtminutvolymen med sämre återflöde i koronarkärlen under den diastoliska fasen.
  • NT-proBNP – höga värden indikerar symtomprogression och sämre postoperativ prognos.

Övrig utredning

  • [UCG/doppler – den mest tillförlitliga metoden för att diagnostisera aortastenos. Bedömning av klaff/klaffarea, kammarens väggtjocklek och funktion. Flödeshastighet och tryckgradient över klaff.]
  • EKG – vanligt med tecken på vänsterkammarhypertrofi (höga QRS-amplituder med eventuellt längre duration, eventuella ST-förändringar), dock utesluter ett normalt EKG ej aortastenos. EKG kan ej ge information om grad av aortastenos.
  • Kliniskt arbetsprov – användbart hos asymtomatiska patienter med uttalad aortastenos. Skall ej användas på symtomatiska patienter (dödsfall finns beskrivna i samband med arbetsprover på patienter med uttalad stenos).
  • Kranskärlsröntgen – cirka 50 % av patienterna med signifikant aortastenos har samtidig kranskärlssjukdom, varav vissa saknar tecken på angina pectoris. Koronarangiografi utförs därför på alla patienter > 40 år inför klaffoperation.

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartklaffel/Aortastenos Filename: Diagnostik.html ChapterId: 807 SectionId: ChapterGroupId: 395