Kardiologi > Hjärtklaffel

Aortastenos

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Sklerotisk degeneration – den vanligaste orsaken. Hög ålder, manligt kön, rökning och hyperlipidemi predisponerar.
  • [Kongenital aortastenos – utgör ca 7 % av alla kongenitala hjärtmissbildningar. 20 % har även andra hjärtmissbildningar. Ofta en bikuspid aortaklaff. Svårighetsgraden av sjukdomen är mycket varierande: från allvarligt sjuk redan i neonatalperioden till total symtomfrihet. Kan få tilltagande förkalkning av klaffen i vuxen ålder.]
  • Reumatisk hjärtsjukdom – streptokockinfektion som leder till en autoimmun reaktion, reumatisk feber. Akutstadiet består i en pankardit, som kan utvecklas till kronisk sjukdom med valvulär fibros. Främst barn i åldern 5–15 år som drabbas. Ovanlig i Sverige idag, men betydande orsak till hjärtsjukdom globalt.
  • Infektiös endokarditendokardit är ett ovanligt tillstånd och drabbar framför allt de med riskfaktorer såsom: kongenital hjärtmissbildning/annat hjärtfel, klaffprotes eller intravenöst missbruk. 40 % utav de som drabbas har inga predisponerande faktorer.

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartklaffel/Aortastenos Filename: Etiologi.html ChapterId: 807 SectionId: ChapterGroupId: 395