Kardiologi > Hjärtklaffel

Mitralisinsufficiens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

  • Lindrig mitralisinsufficiens: <20% läckage av slagvolym
  • Måttlig mitralisinsufficiens: 20-40% läckage av slagvolym
  • Uttalad mitralisinsufficiens: 40-60% läckage av slagvolym

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartklaffel/Mitralisinsufficiens Filename: Klassifikation.html ChapterId: 810 SectionId: ChapterGroupId: 395