Kardiologi > Hjärtklaffel

Mitralisinsufficiens

Översikt

Mitralisinsufficiens är det näst vanligaste klaffelet och det vanligaste klaffelet som kräver kirurgisk intervention. Mitralisinsufficiens delas oftast in i primär (degenerativ) eller sekundär (funktionell) MI. Vid primär MI finns en klaffskada som leder till backflöde in i vänster förmak vid vänsterkammarkontraktion. Sekundär MI ses vanligen hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom och/eller hjärtsvikt med dilaterad vänster kammare. Vid kroniskt klaffel kan det i många fall vara asymtomatiskt eller endast ge symtom i form av trötthet och svaghet. Vid akut debut ofta dyspné och ibland lungödem. Vid symtomatisk mitralisinsufficiens bör patienten opereras, i övriga fall kan patienten i många fall följas med UCG.

Bra film om mitralisinsufficiens och mitralisstenos (7:41 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartklaffel/Mitralisinsufficiens Filename: Oversikt.html ChapterId: 810 SectionId: ChapterGroupId: 395