Kardiologi > Hjärtklaffel

Mitralisinsufficiens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

  • [Vid kroniskt klaffel kan det i många fall vara asymtomatiskt eller endast ge symtom i form av trötthet och svaghet
  • Blåsljud
    • Mittsystoliskt klickljud - Ljudet av när den prolaberande klaffen når sitt ändläge
    • Pansystoliskt strävt blåsljud (över hela cykeln) som hörs över apex (PM) och mot vänster axill
  • Palpitationer och flimmerepisoder
  • Ortopné
  • Dyspné - Vid akut debut ofta dyspné och ibland lungödem
  • Lungödem]

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartklaffel/Mitralisinsufficiens Filename: Symtom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 810 SectionId: ChapterGroupId: 395