Kardiologi > Hjärtundersökning

Arbetsprov med EKG

Översikt

Indikationer

Kontraindikationer

Utförande

Testresultat

Komplikationer

Generellt sett är riskerna relativt små förutsatt att provet inte utförs på högriskpatienter där kontraindikationer föreligger

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartundersokning/Arbetsprov_med_EKG Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1745 SectionId: ChapterGroupId: 414