Kardiologi > Hjärtundersökning

Hjärtundersökning

Översikt

Inspektion

Palpation

Hjärtauskultation

Teknik

 • Klockan är anpassat för att höra lågfrekventa ljud och toner medan högfrekventa ljud hörs bäst med membranet
 • Hjärtat hörs bäst i respiratorisk apné → Be patienten andas in djupt, blåsa ut all luft och hålla andan
 • Om ljuden är svaga kan det underlätta om patienten sitter lätt framåtlutad
 • Eventuellt kan det vara fördelaktigt att låta patienten ligga ner på britsen på rygg och man låter stetoskopet ligga över bröstet på patienten, då slipper man hålla i klockan och man har mindre störningar i ljudet.
 • Lättare arbete ger ökat blodflöde över klaffarna vilket gör att blåsljud hörs tydligare
 • Glöm inte palpera radialispulsen samtidigt som du lyssnar på hjärtat, S1 ska infalla ungefär samtidigt som radialispulsen.
 • Bedöm:
  • Rytm - Regelbunden eller oregelbunden? Extraslag?
  • Frekvens - Normalt 60-100 slag/min
  • Hjärttoner
  • Blåsljud/biljud

Hjärttoner

 • Första hjärttonen
  • AV-klaffar stängs
  • Hörs starkast över apex
  • Kan vara splittad vilket är normalt
 • Andra hjärttonen
  • Aorta- och pulmonalisklaffar stängs
  • Hörs bäst över hjärtbasen, aorta höger (stänger först), pulmonalis vänster om sternum
 • Tredje hjärttonen
  • Lågfrekvent ljud → Klockan över apex
  • Första delen av diastole, strax efter andra tonen
  • Beror på snabb fyllnad av vänster kammare och ökad tension i kammarväggen
  • Normalt hos unga, säkert tidigt tecken på vänsterkammarsvikt hos äldre
 • Fjärde hjärttonen
  • Lågfrekvent ljud (använd klockan)
  • Hörs bäst över apex
  • Slutet av diastole, strax före första tonen
  • Kan vara fysiologiskt eller bero på vänsterkammarhypertrofi vid t.ex. kraftig hypertoni
Tredjetonen har samma rytm som ordet "Ken-tu-cky" (S1-S2-S3)
Fjärdetonen har samma rytm som " Ten-nes-see" (S1-S2-S4)

Blåsljud

 • Blåsljudet uppkommer i samband med turbulent flöde och kan delas upp i tre olika typer;
  • Systoliskt
   • Vid stenos i valva aortae eller valva truncus pulmonalis
   • Vid insufficiens i valva mitralis samt valva tricuspidalis.
  • Diastoliskt
   • Stenos i mitralis eller tricuspidalis
   • Aortainsufficiens eller pulmonalisuinsufficiens
  • Kontinuerlig
 • Position för avlyssning av blåsljud[1]
 • Biljud kan höras vid perikardit och låter som knarrande snö. Blåsljud uppkommer vid klaffpatologi
 • Bedöm om det är
  • Systoliskt eller diastoliskt
  • Högfrekvent eller lågfrekvent
 • Styrkan av blåsljudet värderas i grad I-VI
 • Bedöm även lokalisation för pm och utstrålning

Bra film om normala hjärtljud (6:44 min)

Lyssna och lär

S1 och S2 - Normalt (apex)

S1 och S2 där första hjärttonen är splittad - Normalt (apex)

Tredje hjärtton (Ken-tu-cky) - Normalt, kardiomyopati eller vänsterkammarsvikt hos äldre

Fjärde hjärtton (Ten-nes-see) - Vänsterkammarhypertoni (apex)

Kraftig aortastenos (I2 dx parasternalt) - Notera att S2 inte kan höras

 • Ljudet är systoliskt och har ett crescendo-descresendo utseende.

Aortainsufficiens (I2 dx parasternalt) - Blåsljud direkt efter S2

 • Diastoliskt och har ett descresendo utseende.

Mitralisinsufficiens med klassiskt pancystoliskt blåsljud (apex)

Akut mitralisinsufficiens - Tidigt systoliskt blåsljud (apex)

Mitralisstenos (apex) -Opening snap (extraton efter andratonen) och diastoliskt blåsljud

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartundersokning/Hjartundersokning Filename: Hjartauskultation.html ChapterId: 1763 SectionId: ChapterGroupId: 414