Kardiologi > Hjärtundersökning

Hjärtundersökning

Översikt

Inspektion

Palpation

 • Karotispuls - Placera tummen där pulsen känns tydligast.
  • Svag puls - Talar för låg slagvolym/bristande funktion i vänster kammare eller aortastenos
  • Välfylld puls som snabbt faller samman kan tala för aortainsufficiens (blodet flödar tillbaka till vänster kammare)
 • Perifera pulsar - Palperas i aa. radialis och tibialis posterior. Saknas puls här så sök mer proximalt (t.ex. vid hypotension). Detta bör utföras samtidigt som hjärtat auskulteras för att värdera om puls är synkroniserat med hjärtat. En försenad puls talar för att någon förträngning hindrar blodflödet. Värdera sidoskillnad!
 • Iktus (hjärtspetsstöten)
  • Fingerspetsar i femte intercostalrummet på vä sida, iktus känns med 1-2 fingrar strax medialt om medioclavicularlinjen
  • om iktus känns med fler fingrar: vänsterkammmarhypertrofi
  • i I6, breddökning eller lateralförskjutning: vänsterkammardilatation
 • Palpera även leverkant - Högersvikt kan ge förstorad lever
Viktigt att palpera många för att lära sig känna skillnad på vad som är patologiskt och vad som är normalt

Hjärtauskultation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartundersokning/Hjartundersokning Filename: Palpation.html ChapterId: 1763 SectionId: ChapterGroupId: 414