Kardiologi > Hypertoni

Hypertoni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • 1,8 miljoner människor i Sverige (1/4 av den vuxna populationen)
  • Vid 70 års ålder har 70 % kvinnor och 65 % män hypertoni. Det finns alltså en skillnad mellan könen
Hypertoni är vanligare bland äldre
Hypertoni är den globalt viktigaste orsaken till sjuklighet och död!

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hypertoni/Hypertoni Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1678 SectionId: ChapterGroupId: 369