Kardiologi > Kardiomyopati

Restriktiv kardiomyopati

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [EKG - QRS-komplex med låga amplituder. Retledningshinder och arytmier förekommer ibland.
  • Ekokardiografi - Diastolisk dysfunktion men oftast normal systolisk funktion och väggtjocklek
  • Hjärtkateterisering - Förhöjt slutdiastoliskt tryck som skiljer sig åt mellan kamrarna. Bra för att differentiera mot konstriktiv perikardit där det förhöjda trycket inte skiljer sig åt mellan kamrarna. ]

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Kardiomyopati/Restriktiv_kardiomyopati Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1739 SectionId: ChapterGroupId: 386