Kardiologi > Kardiomyopati

Takotsubo

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnoskriterier

Diagnostik

Behandling

Takotsubo är oftast övergående, och behandlingen skiljer sig kraftigt från övriga akuta koronara syndrom, eftersom PCI i detta fall inte kan återgärda något. I det flesta fall handlar behandlingen om att vänta och se, samt att inte skada. En viktig del är utsättning av läkemedel, och försiktighet vid insättningar.

Vid uttalade cirkulatoriska svikter kan mekaniskt stöd såsom extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) bli nödvändigt.

I läkemedelsväg kan trombosprofylax och betablockad eller annan anti-sympaticus behandling användas. Trombosprofylax är lämplig då de stegrade katekolaminnivåerna ökar trombosbenägenheten. Sympaticusblockad är lämplig då sympaticus är överstimulerat av katekolaminer. Då takotsubo är en svårforskad sjukdom är dock evidensläget lågt för båda dessa behandlingar, och de baseras snarare på logiska resonemang.

Ett observandum! Patieterna har kraftigt stegrade katekolaminnivåer. Att normalisera blodtrycket med katekolaminer är således inte en lämplig lösning, trots att cirkulatorisk svikt kan föreligga. Vid behov kan då ECMO behövas.

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Kardiomyopati/Takotsubo Filename: Behandling.html ChapterId: 1788 SectionId: ChapterGroupId: 386