Kardiologi > Myokardischemi

Akut koronart syndrom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patologi

Morfologiska förändringar i myokardiet vid hjärtinfarkt
0-12 timmar Inga förändringar
12-48 timmar Celldegeneration och akut inflammation med granulocyter
7-10 dagar Vävnadsnekros (koagulationsnekros)
2-4 veckor Begynnande läkning som ger granulationsvävnad. Det är som en vanlig sårläkning med fibroblaster och kärl som växer in. Därför blir området rött
2-4 månader Fibrotiskt infarktärr som är vitt som senvävnad

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Koronarangiografi och Perkutan Koronar Intervention (PCI)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardischemi/Akut_koronart_syndrom Filename: Patologi.html ChapterId: 1655 SectionId: ChapterGroupId: 385