Kardiologi > Myokardischemi

Akut koronart syndrom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

 • [Hög ålder - Män > 45 år och kvinnor > 55 år)
 • Manligt kön
 • Diabetes mellitus
 • Rökning - Inklusive långvarig passiv rökning
 • Övervikt - (BMI 25,5-29,9) / Fetma (obesitas, BMI > 30) / Bukfetma
 • Förhöjda blodfetter - Hyperkolesterolemi är en större riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom än hypertriglyceridemi
 • Hypertoni: Blodtryck > 140/90 mmHg
 • Hereditet - Syskon, föräldrar eller mor-och farföräldrar som drabbats av hjärtinfarkt vid en ålder < 55 för män och < 65 för kvinnor
 • Stillasittande
 • Psykosocial stress
 • Tidigare preeklampsi (havandeskapsförgiftning)
 • Autoimmuna tillstånd - T.ex. reumatoid artrit och SLE]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Koronarangiografi och Perkutan Koronar Intervention (PCI)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardischemi/Akut_koronart_syndrom Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 1655 SectionId: ChapterGroupId: 385