Kardiologi > Myokardit och perikardit

Myokardit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [Patienterna läggs in med telemetriövervakning]
  • Vid svårt förlopp eventuell antiviral behandling eller immunosuppressiv behandling.
  • Symtomatisk behandling av komplikationer
    • Arytmier - Betablockerare, amiodaron
    • Hjärtsvikt – Diuretika, ACE-hämmare, betablockerare och aldosteronreceptorblockerare
  • Hjärttransplantation vid behov
  • Patienterna bör undvika fysisk aktivitet i minst 6 månader

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardit_och_perikardit/Myokardit Filename: Behandling.html ChapterId: 1680 SectionId: ChapterGroupId: 324