Kardiologi > Myokardit och perikardit

Perikardit

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

[Den kliniska bilden kan variera mellan en nästintill asymptomatisk perikardretning t.o.m. sepsisliknande insjuknande med hög feber, bröstsmärtor och andningspåverkan

  • Ofta bröstsmärta, liknande infarkt, men lägesberoende (lindras i uppesittande och framåtlutat ställning) och andningsrelaterad
  • Hjärtklappning eller ojämn hjärtrytm
  • Andfåddhet]
Lindriga symptom gör att många patienter aldrig söker vård

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Myokardit_och_perikardit/Perikardit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1681 SectionId: ChapterGroupId: 324