Kardiologi > Paroxysmal supraventrikulär takykardi

Atrioventrikulär nodal reentry-takykardi (AVNRT)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Paroxysmal plötslig hjärtklappning som kan upphöra spontant men som ibland kräver medicinsk akut behandling (se nedan)
  • Eventuellt:
    • Blodtrycksfall och synkope
    • Dyspne
    • Polyuri - Ökat förmakstryck → ANP insöndring från förmak

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Paroxysmal_supraventrikular_takykardi/Atrioventrikular_nodal_reentry-takykardi__AVNRT_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 825 SectionId: ChapterGroupId: 405