Livsstil > Alkoholberoende

Alkoholbrukssyndrom (alkoholberoende)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Tolerans och abstinens

Diagnostik

Alkoholbrukssyndrom enligt DSM V

Behandling

Komplikationer

[Fetalt alkoholsyndrom (FAS)

 • Etiologi
  • Barnet kan få detta om modern dricker alkohol under graviditeten.
 • Gradindelning
  • Kan få fullt utvecklat FAS, men även fetala alkoholeffekter, klinisk misstanke men verkar normal, normal men når aldrig sin fulla potential.
 • Symptom
  • Mindre huvud och hjärna, vissa grad av mental retardation, dålig koordination, hyperaktivitet (kan likna ADHD), karaktäristiska ansiktsdrag.]

Alkoholdemens

 • Uppkommer i sena stadier av beroendeutvecklingen.
 • Först typiska neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Dessa är reversibla till en början, men efter hand blir reversibiliteten mindre och mindre.
 • Till sista tillstöter morfologiska förändringar med generell kortikal atrofi.

Substansberoende och samsjuklighet

 • 40-60 % har någon annan psykiatrisk diagnos, ofta flera diagnoser.
 • Ex. ångestsyndrom, affektiva tillstånd, schizofreni, ADHD, personlighetsstörning (60-80 % har det).
 • Alla tillstånden bör behandlas på en gång! Bättre chans till nykterhet då.
 • Vanligare att kvinnor använder alkohol som självmedicinering jämfört med män.
 • Pat. med samsjuklighet är mindre följsamma till behandling, har högre suicidtal och sämre prognos.

Andra komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Alkoholberoende/Alkoholbrukssyndrom__alkoholberoende_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 993 SectionId: ChapterGroupId: 390