Livsstil > Fetma

Fetma och gastric bypass

Översikt

[Fetma och övervikt definieras som ett BMI över 30 respektive 25]. Det metabola syndromet defineras som nedsatt glukostolerans eller diabetes samt två av; central fetma, högt blodtryck, mikroalbuminuri och/eller höga blodfetter. Flera olika faktorer, så som genetik, livsstil och miljöfaktorer påverkar uppkomsten av fetma. Tillståndet har visat sig vara svårt att behandla med framgångsrikt långtidsresultat. [En av de metoder som visat sig ge långtidsresultat är gastric bypass-operation]. Operationen görs laparoskopiskt och vid operationen omvandlas ventrikeln till en ficka som rymmer ca 30ml. Ventrikeln kopplas därefter direkt till jejunum. Operationen görs när kost och motion inte har fungerat och patienten har BMI ≥ 40 eller BMI ≥ 35 i kombination med andra samtidiga överviktsrelaterade sjukdomar.

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Fetma/Fetma_och_gastric_bypass Filename: Oversikt.html ChapterId: 900 SectionId: ChapterGroupId: 148