Livsstil > Fetma

Fetma och gastric bypass

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Fetma

Fetma under graviditet ökar risken för både kvinna och barn, Läkartidningen, 2015

Fetma är inte självklart skadlig hos alla individer, Läkartidningen, 2016

Stor utmaning att informera om risker med fetma under graviditet, Läkartidningen, 2015

Forskare och läkare uppmanar till »fetmaupprop«, Läkartidningen, 2016

Aerob fysisk aktivitet och kostråd förordas vid fetma och övervikt, Läkartidningen, 2015

Alarmerande siffror för övervikt och fetma i Sverige och världen, Läkartidningen, 2011

Övervikt och fetma kopplad till en rad olika former av cancer, Läkartidningen, 2014

Fetmautvecklingen bland svenska 4-åringar tycks ha stannat av, Läkartidningen, 2009

Starkt samband övervikt/ obesitas och ortopediska åkommor, Läkartidningen, 2008

Fettsnål mat håller fetma-gen i schack, Läkartidningen, 2009

Gastric bypass

Obesitaskirurgi eller sagan om den fula ankungen, Läkartidningen, 2011

»Ta ansvar för fetmaopererade«, Riktlinjer saknas och uppföljningen måste förbättras radikalt, Läkartidningen, 2015

Aortaskada – ovanlig men svår komplikation vid gastrisk bypass, Läkartidningen, 2011

Bättre uppföljning av obesitasopererade behövs, Läkartidningen, 2015

Accelererande utveckling av obesitaskirurgi i Sverige, Läkartidningen, 2011

Nedreglerat svar på hypoglykemi efter gastrisk bypass, Läkartidningen, 2016

Därför är det svårt att gå ner i vikt, Läkartidningen, 2016

Alkoholrelaterade problem i samband med överviktskirurgi, Läkartidningen, 2011

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Fetma/Fetma_och_gastric_bypass Filename: Vidare_lasning.html ChapterId: 900 SectionId: ChapterGroupId: 148