Livsstil > Sömnstörningar

Narkolepsi

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

 • Registrerade variabler:
  • EEG, EOG, EMG
  • EKG, O2-saturation
  • Respiration, aktigrafi (man har ett band runt handleden som mäter muskelrörelser).
 • Registreringsstrategier:
  • [Polysomnografi (PSG) – registrering av sömnmönster under en hel natt.
  • Multiple sleep latency test (MSLT) – görs alltid. Test som mäter sömnlatensen, hur lång tid det tar innan man somnar och hur lång tid det tar tills REM-sömn infaller.
  • SOREMP – hur många gånger man går in i REM-sömn inom 15 min. Kriterierna för narkolepsi är minst två av fem gånger.]
   • Trots SOREMP kan man inte vara säker på att det är narkolepsi.
   • Orsaker till ≥ två SOREMP:
    • 56 % – narkolepsi
    • 33 % – sömnapnésyndrom
    • 6 % – annan daghypersomni
    • 5 % – annan sömnstörning.
   • Alltså många falskt positiva. Men även en del som är falskt negativa: 15 % av patienter med narkolepsi med kataplexi har inte ≥ två SOREMP vid första MSLT.
 • HLA-typning – framför allt vid narkolepsi med kataplexi. Typningen har dock låg specificitet.

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Somnstorningar/Narkolepsi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1606 SectionId: ChapterGroupId: 288