Livsstil > Sömnstörningar

Narkolepsi

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Hereditet:
    • 3 % av personer med narkolepsi har någon nära släkting med detta.
    • 1 % har mer än en nära släkting med narkolepsi.
    • 40 % har mer än en nära släkting med översömnighet under dagen som inte beror på narkolepsi.
  • [HLA-association:
    • Man har sett en stark association mellan narkolepsi och HLA-DR2. Man tror att det är ett autoimmunt angrepp av hypokretinneuronen. Denna HLA-typ finns hos > 90 % av kaukasiska patienter med narkolepsi med kataplexi. Finns dock även hos 25 % av den totala befolkningen, dvs. även många med denna HLA-variant är friska.]

Klassifikation

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Somnstorningar/Narkolepsi Filename: Etiologi.html ChapterId: 1606 SectionId: ChapterGroupId: 288