Livsstil > Sömnstörningar

Sömnstörning och Insomni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Sömnfysiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnoskriterier

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • Minskat välbefinnande och funktionsnedsättning vilket bland annat resulterar i:
    • Ökad risk för depression (särskilt hos kvinnor).
    • Ökad sjukfrånvaro
    • Ökat vårdsökande
    • Problem socialt
  • Ökad morbiditet och mortalitet - Exempelvis ökad risk för hjärtinfarkt (särskilt män).

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Livsstil/Somnstorningar/Somnstorning_och_Insomni Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1766 SectionId: ChapterGroupId: 288