Lungmedicin & allergologi > Allergisk rinit och konjunktivit

Allergisk konjunktivit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Ofta känd allergi
  • Båda ögonen drabbas
  • Klåda
  • Ökat tårflöde
  • Ljuskänslighet]

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Allergisk_rinit_och_konjunktivit/Allergisk_konjunktivit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1538 SectionId: ChapterGroupId: 329