Lungmedicin & allergologi > Astma

Astma

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Risken att utveckla astma påverkas av hereditet, miljö (t.ex. allergener och föroreningar) och infektioner
  • Patofysiologi vid anfall se → Akut astma

Utlösande faktorer

  • Allergener från t.ex kvalster, pälsdjur, pollen - Framförallt allergisk astma
  • Luftvägsinfektioner
  • NSAID, betablockerare och acetylsalicylssyra
  • Fysisk och/eller psykisk påfrestning samt hormonella förändringar i samband med t.ex. menstruationer
  • Kall/varm/torr luft eller t.ex. tobaksrök

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Astma/Astma Filename: Etiologi.html ChapterId: 839 SectionId: ChapterGroupId: 341