Lungmedicin & allergologi > Diffusion, blodgas och syra-basbalans

Blodgas

Intro

Viktiga parametrar/begrepp

Att tolka en blodgas

Förenklad blodgasanalys (ROME)

Respiratorisk Opposite Metabol Equal ( ROME) - Om den respiratoriska komponenten ( pCO 2) går åt motsatt håll som pH-förändringen är det en respiratorisk rubbning. Om den metabola komponenten ( Basöverskott) går åt samma håll som pH-förändringen så är det en metabol rubbning. Stämmer båda så värdera vilken parameter som är mest avvikande.

Generellt

Några exempel

pH
(7,35 – 7,45)
pCO2
(4,67 – 6,00 kPa)
BE
(-3 – +3 mmol/l)
Tolkning
7,30 8 2
7,30 5 -6
7,36 8 6
7,37 3 -6
  • Lätt sänkt pH (ej acidos) och lågt BE - Metabol komponent (BE)↓ och pH↓
  • Metabol acidos enligt ROME
  • Lågt pCO2 - Respiratoriskt kompenserad (hyperventilerar).
  • Respiratoriskt kompenserad metabol acidos
7,43 2 -10
7,50 2 -2
7,55 3 5
  • Högt pH (alkalos), lågt pCO2 och högt BE - Respiratorisk komponent (pCO2))↓, BE ↑ och pH ↑
  • Kombinerad respiratorisk och metabol alkalos enligt ROME

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Diffusion__blodgas_och_syra-basbalans/Blodgas Filename: Forenklad_blodgasanalys__ROME_.html ChapterId: 1264 SectionId: ChapterGroupId: 118