Lungmedicin & allergologi > Interstitiella lungsjukdomar

Allergisk alveolit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Anamnes - Viktigt att fråga om arbetsplats eftersom de allra flesta fallen beror på yrkesexponering
  • Status - Inspiratoriska krepitationer och ofta är patienten hypoxisk
  • [Prover - Förekomst av IgG-antikroppar mot aktuellt agens stärker misstanken]
  • Spirometri - Framförallt en restriktiv bild
  • DT - Ofta ses en särskild form av infiltrat som kallas "ground glass"
  • Lungbiopsi

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Interstitiella_lungsjukdomar/Allergisk_alveolit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1723 SectionId: ChapterGroupId: 354