Lungmedicin & allergologi > Interstitiella lungsjukdomar

Allergisk alveolit

Översikt

Allergisk alveolit är en interstitiell lungsjukdom som orsakas av en immunmedierad inflammatorisk reaktion mot inhalerat organiskt damm eller lågmolekylära kemikalier. Sjukdomen drabbar framförallt bönder eller fågelskötare. Patienter som drabbas av akut form har ofta ett snabbt förlopp, direkt efter en upprepad exponering för det utlösande antigenet med symptom i form av feber, frossa och hosta. Om man under längre tid utsätts för utlösande agens kan lungorna drabbas av irreversibla skador och lungfibros. I status kan man finna inspiratoriska krepitationer och ofta är patienten även hypoxisk. Behandlingen består i sanering av utlösande ämne, något som ofta kan reversera sjukdomsförloppet samt eventuella glukokortikoider.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Interstitiella_lungsjukdomar/Allergisk_alveolit Filename: Oversikt.html ChapterId: 1723 SectionId: ChapterGroupId: 354