Lungmedicin & allergologi > Interstitiella lungsjukdomar

Idiopatisk lungfibros (IPF)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Lungtransplantation enda botande behandlingen - Bör övervägas i tidigt skede
  • Högdos Acetylcystein + protonpumpshämmare
  • Cellgifter i vissa fall
  • Syrgasbehandling vid behov

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Interstitiella_lungsjukdomar/Idiopatisk_lungfibros__IPF_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1686 SectionId: ChapterGroupId: 354