Lungmedicin & allergologi > Interstitiella lungsjukdomar

Pneumokonios (dammlunga)

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Anamnes - Exponeringsanamnes är mycket viktigt
  • Spirometri - Restriktiv bild men ibland även viss obstruktivitet
  • Lungröntgen - Visar noduli och spridda oregelbundna förtätningar

Patienterna ska följas med regelbundna kontroller för att följa sjukdomsutvecklingen

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Interstitiella_lungsjukdomar/Pneumokonios__dammlunga_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1722 SectionId: ChapterGroupId: 354