Lungmedicin & allergologi > Interstitiella lungsjukdomar

Pneumokonios (dammlunga)

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

De farligaste partiklarna är de som fastnar i bifurkationer i distala luftvägarna. Risken för att en partikel ska fastna där är beroende av dess storlek. Små partiklar < 0,5 μm kan oftast transporteras både ut och in vilket gör att de sällan orskar sjukdom medan partiklar i storleken 5-10 μm är för stora för att nå dessa bifurkationer. Partiklar runt 1-5 μm är därför de som ger störst risk till sjukdomsutveckling.

Mängden partiklar som krävs för sjukdomsutveckling varierar mellan olika ämnen. Det krävs t.ex. stora mängder kolexponering (antrakos) för att orsaka lungsjukdom medan asbest och kiseldioxid (silikos) är mer reaktiva. Dessa partiklar triggar ett immunsvar från makrofager vilket leder till inflammation med fibroblastproliferation och kollagendeponering. Tobaksrökning ger en synergistisk effekt och ökar risken för sjukdomsutveckling

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Interstitiella_lungsjukdomar/Pneumokonios__dammlunga_ Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1722 SectionId: ChapterGroupId: 354