Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Klassifikation

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Behandlingstrappa

Behandlingen baseras på GOLD-klass enligt tidigare kriterier (symtom enligt CAT-poäng, riskvärdering enligt spirometrisk stadieindelning och exacerbationsproblematik). GOLD-klass baseras ej längre på FEV1-kvot utan enbart exacerbationer och symtom.

Se Från topp till tå (läkemedelsboken) för en visuell beskrivning av texten nedan.

 1. Alla med KOL:
  • [Rökavvänjning – viktigaste behandlingen och den enda åtgärden som påverkar KOL-utvecklingen]
  • Motion
  • Sjukgymnastik – träna andningsmuskler, lära sig bra andningsteknik
  • Dietist – kostrådgivning, behöver få i sig mycket energi.
  • ”KOL-skola” med sjukgymnast, dietist, arbetsterapeut, kurator m.m.
 2. [GOLD A(låg risk och CAT-poäng < 10):
  • Symtomlindrande: vid behovsbehandling med kortverkande beta 2-agonist (salbutamol, t.ex. Buventol®) vid behov tillägg med kortverkande antikolinergika (ipratropium, t.ex. Atrovent®).]
 3. GOLD BellerGOLD C (låg risk och CAT-poäng ≥ 10 eller hög risk och CAT-poäng < 10):
  • Långverkande antikolinergika (LAMA, t.ex. Spiriva®) och/eller beta 2-agonist (LABA, t.ex. Serevent®)
  • Riktlinje: LAMA mot låg funktion, LABA mot symtom.
 4. GOLD D(hög risk och CAT-poäng ≥ 10):
  • Symtomlindring med LABA och/eller LAMA, vid behov tillägg med inhalationskortikosteroider (ICS)
  • ICS skall alltid kombineras med LABA för bästa effekt.
 5. Syrgasbehandling LTOT (långtidsoxygen) förbättrar överlevnaden vid kronisk hypoxi (pO2 < 7,4 kPa i vila). Kräver rökstopp, ska använda syrgasen minst 16 timmar/dygn, helst 24 timmar/dygn.
 6. Roflumilast – vid GOLD D och kronisk bronkit. Minskar exacerbationsfrekvens.

Den farmakologiska behandlingen syftar till att:

 • symtomlindra
 • exacerbationsförebygga
 • förbättra lungfunktion och möjliggöra fysisk aktivitet.

Övrig behandling

Antibiotika ska endast administreras vid exacerbationer orsakade av bakteriell luftvägsinfektion!

KOL-exacerbation

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: Behandling.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342