Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

Definitioner

  • Kronisk obstruktiv lungsjukom (KOL) är ett tillstånd där bronkiolit och emfysem ger en kronisk obstruktivitet och nedsatt lungfunktion.
  • [Bronkiolit – inflammation i små luftvägar. Det är bronkiolit som ger upphov till obstruktivitet.]
  • [Emfysem – alveolernas väggar går sönder till följd av en inflammatorisk process i alveolerna. Trots att de terminala bronkiolerna och alveolerna ligger intill varandra är de inflammatoriska processerna mycket olika vilket gör att emfysem kan föreligga utan samtidig bronkiolit och vice versa.]

Bra film om emfysem (10:07 min)

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Klassifikation

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

KOL-exacerbation

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342