Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Tobaksrökning är den viktigaste faktorn. Man brukar säga att 80–90 % av alla patienter med KOL är rökare eller ex-rökare.
  • Passiv rökning eller annan typ av luftföroreningar (t.ex. yrkesmässig exponering för rök, damm och gaser).
  • Stigande ålder – inte bara för att man fortsätter röka utan också för att lungkapaciteten hos en frisk minskar med stigande ålder.
  • Låg socioekonomisk status – detta i sig är inte en faktor som gör att man får KOL men det är ett observandum då det är vanligare bland dessa individer.
  • Infektioner i barnaåren.
  • Astma är en riskfaktor för att utveckla KOL. Samtidig astma + KOL ökar risken för komplikationer och död.
  • Ärftlighet – har man en förälder som har KOL och man själv röker är risken för att få KOL större.
  • α1-antitrypsinbrist Bra film som förklarar alfa-1 antitrypsinbrist (8:20 min)

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Klassifikation

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

KOL-exacerbation

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342