Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Klassifikation

[GOLD (Global Initiative for Obstructive Lung Disease)[1]

Behandlingsriktlinjerna vid KOL utgår från GOLD-klassificieringen där patienten, utifrån symtom- och exacerbationsanamnes, kategoriseras A–D. Den spirometriska stadieindelningen anges enligt de senaste riktlinjerna separat. KOL-patienter bör således klassificeras som GOLD stadie (1–4), grupp (A–D).]

Klassificera enligt GOLD

Följande steg genomförs när en patient ska klassificeras enligt GOLD:

 1. Spirometri för att bekräfta diagnos – FEV1/FVC < 0,7 efter bronkdilation.
 2. Gradering av obstruktion (GOLD stadie 1–4) – graderingen baseras på FEV1 av förväntat värde.
 3. Exacerbationsanamnes (se nedan).
 4. Symtomskattning enligt CAT eller mMRC (se nedan).
Riskvärdering Klassificering enligt GOLD
Hög risk (≥ 2 exacerbationer/år) C D
Låg risk (≤ 1 exacerbationer/år) A B
Symtomskattning (se nedan)

CAT < 10 p (alt mMRC ≤ 1)

CAT ≥ 10p (alt mMRC ≥ 2)

FEV1/FVC < 0,7 påvisar obstruktion.
FEV1 ger en gradering av obstruktionen​​​​​​.
Behandlingsstrategin styrs framför allt av patientens symtom- och exacerbationsanamnes, dvs. GOLD A–D!

Spirometrisk stadieindelning

Efter det att diagnos bekräftats (FEV1/FVC < 0,7)stadieindelas sjukdomen utifrån FEV1 (obstruktionsgrad) med hänsyn till patientens ålder, längd och vikt (FEV1%).

GOLD 1 FEV1 av förväntat ≥ 80 %
GOLD 2 FEV1 av förväntat 50–79 %
GOLD 3 FEV1 av förväntat 30–49 %
GOLD 4 FEV1 av förväntat < 30 %

Riskvärdering utifrån exacerbationsanamnes

 • [Högrisk (GOLD C eller D) – patienter som drabbats av ≥ 2 exacerbationer eller minst en exacerbation som krävt inneliggande vård under det senaste året.]
 • Låg risk (GOLD A eller B) – 0–1 exacerbation per år och ingen som krävt inneliggande vård.

Symtomskattning

 • Värderas utifrån antal poäng i frågeformuläret CAT (COPD Assessment Test)länk till formulär.
  • < 10 poäng (lindriga symtom) – GOLD A eller C.
  • ≥ 10 poäng (svåra symtom) – GOLD B eller D.
 • mMRC – dyspnéskattning enligt mMRC-skalan.

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

KOL-exacerbation

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: Klassifikation.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342