Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Klassifikation

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

KOL-exacerbation

Komplikationer

KOL påverkar inte endast lungorna utan är en systemsjukdom. Det verkar som att den typ av inflammation som förekommer i lungan även kan ses i de andra organsystemen, även när man har slutat röka. Orsaker till systemeffekter:

 • Hypoxi, hyperkapni (högt pCO2).
 • Systemisk inflammation med ett ökat antal vita blodkroppar i blodet. Dessa ser annorlunda ut hos rökare jämfört med icke-rökare. Sannolikt går de ut i olika målorgan och förstör dessa.
 • Immobilitet p.g.a. dyspnén som leder till osteoporos.
 • Påverkad metabolism.

Extrapulmonella fenomen vid KOL

 • Malnutrition – drabbar 1/3 av KOL-patienter. En anledning kan vara systemisk inflammation, en annan att det är svårt att äta när man är kroniskt sjuk. Prognostiskt ogynnsamt och ökar risk för död.
  • Viktnedgång.
  • Minskad muskelmassa vilket ger hjärtpåverkan.
 • Osteoporos – drabbar även män i de uttalade stadierna av KOL. Prognostiskt ogynnsamt.
 • Rubbad muskelfunktion.
 • Hypogonadism.
 • Nedsatta kognitiva funktioner – man reagerar långsammare och har lite svårare att förstå. Detta sker redan innan man ser påverkan på syremättnad.
 • Nedsatt njurfunktion.
 • Påverkad smakupplevelse – påverkar också hur man äter
 • Maculadegeneration.
 • Ökad risk för kardiovaskulär sjukdom – viktigast! Här kan man rädda liv. Risken för att utveckla hjärt-/kärlsjukdom ökar med ökande stadium av KOL.
 • Ökad risk för lungcancer – delvis på grund av att patienterna oftast är rökare/ex-rökare men det verkar också som att KOL-sjukdomen i sig ökar risken ytterligare för att drabbas av lungcancer. Man har funderat på om det beror på oxidativ stress men man vet egentligen inte riktigt varför.
KOL-patienter har kraftigt ökad risk för kardiovaskulär sjukdom.

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342