Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

[Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett tillstånd med kronisk obstruktivitet och nedsatt lungfunktion som orsakas av kombinationen bronkiolit och emfysem.] Tidigare fanns många namn för sjukdomen, t.ex. kronisk bronkit och emfysem, men numera är kronisk bronkit en egen diagnos. KOL ger upphov till högre mortalitet och större morbiditet än någon annan lung- och eller luftvägssjukdom. Sjukdomen har ett smygande förlopp med episodvis sjukdomsförsämring, så kallad KOL-exacerbation. Patienter med KOL avlider oftast i hjärtkomplikationer.

Bra film om kronisk bronkit (8:46 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Klassifikation

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

KOL-exacerbation

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342